Jump to content


WOTBlitz gặp gỡ các Moderators


  • Please log in to reply
No replies to this topic

Nobita1102 #1 Posted 18 November 2015 - 09:26 AM

    Sergeant

  • Member
  • 377 battles
  • 218
  • Member since:
    11-29-2013

Xin các bạn chú ý!

 

Cho phép tôi được giới thiệu những Moderators của World of Tanks Blitz ở đây để các bạn có thể liên hệ nhờ giúp đỡ nếu các bạn gặp các vấn đề, câu hỏi, góp ý cũng như phản hồi. 

 

Senior Moderator (EN):

Chappo

 

 

Moderators (EN):

Artisto81
OP_Assassin

P_Daddy_XR

 

 

In-Training Moderators (EN):

albertjhonny_asia
ClanBassadoR

DrunkJedi

iB055

 

 

In-Training Moderators (VN):

S_A_I_G_O_N


1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users