Jump to content


vấn đề chát

sao mình không chát được thế

 • Please log in to reply
1 reply to this topic

thuan123duc #1 Posted 18 July 2015 - 03:33 PM

  Corporal

 • Member
 • 8035 battles
 • 27
 • [VNPRO]
 • Member since:
  05-07-2015
Sao mình không chát được thế .m.n cư  vô là nó báo bị ngắt máy chủ  vẫn chát trong chặn  chiến dk 

venuscanh #2 Posted 30 November 2015 - 01:52 PM

  Private

 • Member
 • 8045 battles
 • 1
 • [VACC]
 • Member since:
  04-25-2015
Mình nghĩ trong trận chiến lời chat nên được hiển thị trên đầu xe.
2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users