Jump to content


Vấn đề với bộ lọc từ thô tục


  • Please log in to reply
No replies to this topic

Nobita1102 #1 Posted 27 August 2014 - 07:39 AM

    Sergeant

  • Member
  • 377 battles
  • 218
  • Member since:
    11-29-2013
Xin chào các Tanker! 
 
Chúng tôi đang gặp một số vấn đề với bộ lọc những từ thô tục trong phòng chat chung, làm cho một số từ thông thường như "bạn" hoặc "của bạn" xuất hiện như là bị kiểm duyệt ("***") bởi bộ lọc thô tục. 
Chúng tôi đang xem xét vấn đề này và sẽ sửa chữa nó càng sớm càng tốt. 
Chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này.
 
Trong khi đó, hãy tận hưởng những điều mới mẻ của bản Cập nhật 1.2 và bản đồ mới "Oasis"!




1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users