Jump to content


Mod

Mod

  • Please log in to reply
No replies to this topic

Pham_Lieu123 #1 Posted 26 February 2021 - 08:43 AM

    Private

  • Member
  • 6959 battles
  • 1
  • [_ATB_]
  • Member since:
    06-05-2019

Tôi không biết mod âm thanh súng và dọng nói kíp lái giống PC có niệm khoá tài khoản không

lúc tui xem trên diễn đàn nước ngoài thì họ nói sẽ bị khoá nếu tải mod sau bảng 4.8 Mong mọi người để lại ý kiến giúp tôi

 

 

                                                                                                                      Thành thật cám ơn Also tagged with Mod

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users