Jump to content


ACE cho mình hỏi xíu


 • Please log in to reply
No replies to this topic

Slny #1 Posted 17 October 2020 - 12:10 PM

  Private

 • Member
 • 451 battles
 • 1
 • [IN45]
 • Member since:
  10-08-2020
Mình mới chơi nạp củng mấy củ rồi mua tank X thấy mất 22k con VK 90, xong mình up tank liên xô X mà mới up đến IX thấy nó tốn hơn mua sẵn, vậy thì 2 loại tank mua sẵn vs up thì lạo nào mạnh hơn vậy.

Attached Files

 • Attached File   hoiwot.jpg   95.32K

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users