Jump to content


Mất hết tanks PRE và các tanks cấp cao

Help

  • Please log in to reply
No replies to this topic

GoldRosy #1 Posted 23 August 2019 - 03:25 AM

    Private

  • Member
  • 619 battles
  • 1
  • Member since:
    05-20-2019

Hi,

Nhờ add xem giúp tại sao bị mất hết tanks cao cấp

Giống như bị reset lại tài khoản vậy, tank PRE cũng mất hêt

ThânAlso tagged with Help

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users