Jump to content


การปรับปรุงสมดุลให้ดีขึ้นในการอัพเดท 4.8


 • Please log in to reply
7 replies to this topic

teysanook #1 Posted 26 March 2018 - 05:29 PM

  Captain

 • Member
 • 5391 battles
 • 1,059
 • [T1RKX]
 • Member since:
  03-09-2012

 

การปรับปรุงที่กล่าวถึงข้างต้นจะมีผลเมื่อใช้งานการอัพเดท 4.8 หลังจากการอัพเดท ให้ทำการตรวจสอบปืนและกระสุนที่คุณได้เลือกใช้งานไว้ก่อนเข้าสู่การรบ

 

ชิ้นส่วนที่ถูกนำออก

 

สำหรับยานพาหนะข้างล่างต่อไปนี้ ทางเราได้นำเอาปืนที่ไม่ค่อยมีการใช้งานและไร้ประสิทธิภาพออก รวมไปถึงเครื่องยนตร์ "ที่ไม่จำเป็น" ซึ่งทำให้การวิจัยยานพาหนะมีความซับซ้อน ชิ้นส่วนที่คงเหลืออยู่ของยานพาหนะที่ถูกนำชิ้นส่วนออกจะเคลื่อนไปยังทางซ้ายของหน้าสายวิจัย ซึ่งจะทำให้คุณวิจัยชิ้นส่วนดังกล่าวได้ง่ายขึ้นและคุณลักษณะของยานพาหนะเหล่านี้บางส่วนในสภาพตั้งต้นจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย

 

ผู้เล่นจะได้รับการชดเชยสำหรับชิ้นส่วนที่ถูกนำออกตามกฎดังต่อไปนี้

 • ถ้าชิ้นส่วนที่ถูกนำออกมีให้ใช้งานในยานพาหนะรุ่นอื่น จะไม่มีการชดเชยใด ๆ มอบให้และชิ้นส่วนนั้นจะยังคงเปิดให้ใช้งานได้ในยานพาหนะเหล่านี้
  ตัวอย่างเช่น ปืน OQF 3-inch Howitzer Mk. I สำหรับ Churchill I ได้ถูกนำออก เนื่องจากปืนกระบอกนี้ยังคงใช้งานอยู่ได้ในยานพาหนะรุ่น Matilda ที่เป็นคันก่อนหน้า จึงไม่มีการชดเชยใด ๆ มอบให้
 • ถ้าชิ้นส่วนได้ถูกนำออกจากยานพาพหนะที่คันที่เคยมีชิ้นส่วนนั้น มูลค่าของชิ้นส่วนจะได้รับการชดเชยเป็นค่าประสบการณ์อิสระ จำนวนที่จะชดเชยให้สามารถดูได้ในรายการข้างล่างนี้

 

IV Pz.Kpfw. III

 • The 3.7 cm Kw.K. 36 L/46.5 gun was removed.
 • The Maybach HL 108 TR engine was removed.

pzkpfw-iii.jpg

IV Pz.Kpfw. II Luchs

 • The 2 cm Kw.K. 38 gun was removed.
 • The Maybach HL 62 TR engine was removed.

pzkpfw-ii-luchs.jpg

IV Durchbruchswagen 2

 • The Maybach HL 120 TR R engine was removed. Compensation—800.

durchbruchswagen-2.jpg

V Churchill I

 • The OQF 3-inch Howitzer Mk. I gun was removed.
 • The QF 6-pdr Mk. III gun was removed.
 • The 75 mm Gun Mk. V gun was removed.

churchill-i.jpg

V VK 30.01 (H)

 • The 7.5 cm Kw.K. 37 L/24 gun was removed.
 • The 5 cm Kw.K. 39 L/60 gun was removed.
 • The 10.5 cm Kw.K. L/28 gun was removed. Instead, the 7.5 cm Kw.K. 42 L/70 gun will be unlocked, which makes it possible to research the VK 36.01 (H).

vk-3001-h.jpgteysanook #2 Posted 26 March 2018 - 05:30 PM

  Captain

 • Member
 • 5391 battles
 • 1,059
 • [T1RKX]
 • Member since:
  03-09-2012

V Type 3 Chi-Nu

 • The 7.5 cm Tank Gun Type 99 gun was removed.
 • The 7.5 cm Tank Gun Type 3 gun was removed. Compensation—2,350.

type-3-chi-nu.jpg

V M10 Wolverine

 • The 105 mm AT M4 gun was removed. Compensation—1,500.

m10-wolverine.jpg

VI Churchill VII

 • The 75 mm Gun Mk. V gun was removed.
 • The 3.7-inch Howitzer gun was removed.

churchill-vii.jpg

VI Cromwell

 • The 75 mm Gun Mk. V gun was removed.
 • The 3.7-inch Howitzer gun was removed.

cromwell.jpg

VI AT 8

 • The 75 mm AT Gun Mk. V gun was removed. Compensation—4,720.

at-8-ru.jpgteysanook #3 Posted 26 March 2018 - 05:32 PM

  Captain

 • Member
 • 5391 battles
 • 1,059
 • [T1RKX]
 • Member since:
  03-09-2012

VI VK 36.01 (H)

 • The 10.5 cm Kw.K. L/28 gun was removed.

vk-3601-h.jpg

VI VK 30.01 (P)

 • The 10.5 cm Kw.K. L/28 gun was removed.

vk-3001-p.jpg

VI Jagdpanzer IV

 • The 10.5 cm StuH 42 L/28 gun was removed.

jagdpanzer-iv.jpg

VI M4A3E2 Sherman Jumbo

 • The 105 mm M4 gun was removed.

m4a3e2-sherman-jumbo.jpg

VI KV-1S

 • The 76 mm ZiS-5 gun was removed.
 • The 122 mm U-11 gun was removed.

kv-1s.jpgteysanook #4 Posted 26 March 2018 - 05:33 PM

  Captain

 • Member
 • 5391 battles
 • 1,059
 • [T1RKX]
 • Member since:
  03-09-2012

VI T-150

 • The 76 mm ZiS-5 gun was removed.
 • The 122 mm U-11 gun was removed.

t-150.jpg

VI T-34-85

 • The 122 mm U-11 gun was removed.

t-34-85.jpg

VI M4A3E8 Sherman

 • The 75 mm Gun M3 gun was removed.
 • The 105 mm M4 gun was removed.

m4a3e8-sherman.jpg

VI M18 Hellcat

 • The 3-inch AT Gun M7 gun was removed.

m18-hellcat.jpg

VII Comet

 • The 75 mm Gun Mk. V gun was removed. Compensation—4,370.
 • The 3.7-inch Howitzer gun was removed.

comet.jpgteysanook #5 Posted 26 March 2018 - 05:34 PM

  Captain

 • Member
 • 5391 battles
 • 1,059
 • [T1RKX]
 • Member since:
  03-09-2012

VII Tiger I

 • The 7.5 cm Kw.K. 42 L/70 gun was removed.
 • The 10.5 cm Kw.K. L/28 gun was removed.

tiger-i.jpg

VII Tiger (P)

 • The 7.5 cm Kw.K. 42 L/70 gun was removed.
 • The 10.5 cm Kw.K. L/28 gun was removed.

tiger-p.jpg

VII VK 30.02 (D)

 • The 7.5 cm Kw.K. 40 L/48 gun was removed.
 • The 10.5 cm Kw.K. L/28 gun was removed.

vk-3002-d.jpg

VII Panther I

 • The 10.5 cm Kw.K. L/28 gun was removed.

panther-i.jpg

VII IS

 • The 85 mm D-5T-85BM gun was removed.
 • The 85 mm D-5T gun was removed.

is.jpgteysanook #6 Posted 26 March 2018 - 05:35 PM

  Captain

 • Member
 • 5391 battles
 • 1,059
 • [T1RKX]
 • Member since:
  03-09-2012

VII KV-3

 • The 85 mm F-30 gun was removed.
 • The 85 mm S-31 gun was removed.
 • The V-2IS engine was removed. Compensation—12,980.

kv-3.jpg

VII KV-13

 • The 76 mm ZiS-5 gun was removed.
 • The 122 mm U-11 gun was removed.

kv-13.jpg

VII T-43

 • The 122 mm U-11 gun was removed.

t-43.jpg

VII T20

 • The 76 mm Gun M1A1 gun was removed.
 • The 105 mm M4 gun was removed.

t20.jpg

VII T29

 • The 76 mm Gun M1A2 gun was removed.

t29.jpgteysanook #7 Posted 26 March 2018 - 05:36 PM

  Captain

 • Member
 • 5391 battles
 • 1,059
 • [T1RKX]
 • Member since:
  03-09-2012

VIII Panther II

 • The 7.5 cm Kw.K. 42 L/70 gun was removed.
 • The 10.5 cm Kw.K. L/28 gun was removed.

panther-ii.jpg

VIII M26 Pershing

 • The 76 mm Gun M1A1 gun was removed.
 • The 105 mm M4 gun was removed.

m26-pershing.jpg

VIII T-44

 • The 85 mm ZiS S-53 gun was removed.

t-44.jpg

IX E 50

 • The 7.5 cm Kw.K. L/100 gun was removed. Compensation—20,100.
 • The 7.5 cm Kw.K. 42 L/70 gun was removed.

e50.jpg

IX M46 Patton

 • The 90 mm Gun M3 gun was removed.
 • The 105 mm M4 gun was removed.

m46-patton.jpgteysanook #8 Posted 26 March 2018 - 05:37 PM

  Captain

 • Member
 • 5391 battles
 • 1,059
 • [T1RKX]
 • Member since:
  03-09-2012

X IS-4

 • The 122 mm D-25T gun was removed.

is-4.jpg

 

การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

 

ในตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนัก กำลังเครื่องยนต์ของยานพาหนะพิเศษรุ่น IS-2 และ ISU-122S จะได้รับการปรับเพิ่มขึ้น ปืนของ Rhm.-Borsig Waffenträger จะมีมุมกดปืนที่ดีขึ้นกว่ามากแล้วในตอนนี้ และรถถังฝรั่งเศสจะไม่มีเหตุการณ์กระสุนหมดในระหว่างการรบอีกต่อไป

 

VII IS-2

 • Engine power was increased from 600 to 700 horsepower.
 • Gun stabilization on the move and hull traverse was improved.

VII ISU-122S

 • Engine power was increased from 600 to 700 horsepower.

VIII Rhm.-Borsig Waffenträger

 • The maximum depression angle of the 15 cm Pak L/29.5 gun was changed from -3 to -5 degrees.

V AMX ELC bis

 • Ammo capacity of the 75 mm SA44L gun was increased from 36 to 48 shells.

VI AMX 12 t

 • Ammo capacity of the 75 mm SA49 gun was increased from 36 to 48 shells.
 • Ammo capacity of the 75 mm SA50 gun was increased from 30 to 48 shells.

VII AMX 13 75

 • Ammo capacity of the 75 mm SA49 gun was increased from 42 to 48 shells.
 • Ammo capacity of the 75 mm SA50 gun was increased from 36 to 48 shells.

VIII AMX 13 90

 • Ammo capacity of the 90 mm F3 gun was increased from 36 to 48 shells.

IX Bat.-Châtillon 25 t AP

 • Ammo capacity of the 90 mm AC DCA 45 gun was increased from 42 to 48 shells.
 • Ammo capacity of the 100 mm SA47 gun was increased from 30 to 48 shells.

X Bat.-Châtillon 25 t

 • Ammo capacity of the 100 mm SA47 gun was increased from 30 to 48 shells.
 • Ammo capacity of the 105 mm mle. 57 (D. 1504) gun was increased from 30 to 48 shells.

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users