Jump to content


รางวัลของการรบจัดอันดับในช่วงฤดูกาลใบไม้ผลิ


 • Please log in to reply
No replies to this topic

teysanook #1 Posted 14 March 2018 - 05:50 AM

  Captain

 • Member
 • 5479 battles
 • 1,062
 • [T1RKX]
 • Member since:
  03-09-2012

Rating_battles_old_1920_1080.jpg

 

ในคืนของวันที่การอัพเดท 4.9 ปล่อยใช้งาน ฤดูกาลใบไม้ผลิจะสิ้นสุดลง และเซิฟเวอร์เกมจะปิดตัวลงเพื่อทำการซ่อมบำรุงทางเทคนิค ในช่วงเวลานี้ทางเราจะทำการหยุดค้างการจัดอันดับผู้เล่นบนกระดานจัดอันดับเอาไว้ แล้วทำการโอนย้ายผลของการรบจัดอันดับไปยังสมุดบันทึกเวทมนตร์ของทางเราอย่างระมัดระวัง และทำการเปลี่ยนข้อมูลที่ดูแล้วไม่มีอะไรเหล่านั้นให้เป็นรางวัลที่มีค่าขึ้นมา!

 

กระบวนการการแจกจ่ายรางวัลจะมีขึ้นหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลลงไม่นานนัก (ไม่เหมือนเช่นในฤดูกาลก่อนหน้านี้)

 

ของรางวัลที่จะมีให้นั้นจะมีชิ้นส่วนอะไหล่ ลายพรางสำหรับรถถังที่คุณชื่นชอบ เหรียญตราที่ระลึกและตู้สินค้าพิเศษและหายากประจำฤดูกาลใบไม้ผลิ

 

รางวัลที่คุณจะได้ขึ้นอยู่กับอันดับของคุณบนกระดานจัดอันดับที่จะใช้การจัดอันดับของผู้เล่นทั้งหมดที่ผ่านการปรับอันดับและมีการยืนยันอันดับของพวกเขาเรียบร้อยแล้วเมื่อฤดูกาลสิ้นสุดลง

 

 • อันดับที่ 1 : ตู้สินค้าพิเศษ 10 ตู้และชิ้นส่วนอะไหล่ 200,000 ชิ้น
 • อันดับที่ 2-3 : ตู้สินค้าพิเศษ 8 ตู้และชิ้นส่วนอะไหล่ 170,000 ชิ้น
 • อันดับที่ 4–10 : ตู้สินค้าพิเศษ 6 ตู้และชิ้นส่วนอะไหล่ 140,000 ชิ้น
 • อันดับที่ 11–50 : ตู้สินค้าพิเศษ 3 ตู้และชิ้นส่วนอะไหล่ 130,000 ชิ้น
 • อันดับที่ 51–100 : ตู้สินค้าพิเศษ 2 ตู้และชิ้นส่วนอะไหล่ 120,000 ชิ้น

 

ผู้เล่นในอันดับอื่นนอกจากนี้ (เริ่มตั้งแต่อันดับที่ 101 จนไปถึงอันดับล่างสุดของการจัดอันดับ) จะได้รับรางวัลเช่นเดียวกันตามอันดับของพวกเขาและช่วงการจัดอันดับเมื่อฤดูกาลสิ้นสุดลง

 

 • ผู้เล่นกลุ่ม 5% แรกนับตั้งแต่อันดับที่ 101 : ตู้สินค้าหายาก 1 ตู้และชิ้นส่วนอะไหล่ 90,000 ชิ้น
 • ผู้เล่นกลุ่ม 5% ถัดไป : ตู้สินค้าหายาก 1 ตู้และชิ้นส่วนอะไหล่ 60,000 ชิ้น
 • ผู้เล่นกลุ่ม 15% ถัดไป : ชิ้นส่วนอะไหล่ 40,000 ชิ้น
 • ผู้เล่นกลุ่ม 25% ถัดไป : ชิ้นส่วนอะไหล่ 24,000 ชิ้น
 • ผู้เล่นกลุ่ม 50% ถัดไป : ชิ้นส่วนอะไหล่ 10,000 ชิ้น

 

คุณจะได้รับรางวัลเพียงชุดเดียวขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ เช่นนั้นแล้วหากคุณอยู่ใน 5 % แรกนับตั้งแต่อันดับที่ 101 คุณจะไม่ได้รับรางวัลอื่นที่จะมอบให้เมื่อเข้าสู่ 10 % แรก

 

แต่นั่นไม่ได้มีเพียงเท่านี้ รางวัลของคุณในส่วนของชิ้นส่วนอะไหล่อาจได้รับเพิ่มมากขึ้นขึ้นอยู่กับกลุ่มจัดอันดับของคุณเมื่อฤดูกาลสิ้นสุดลง!

 

โบนัสให้กับจำนวนชิ้นส่วนอะไหล:

 

 • +50% สำหรับกลุ่มจัดอันดับ Diamond
 • +30% สำหรับกลุ่มจัดอันดับ Platinum
 • +20% สำหรับกลุ่มจัดอันดับ Gold
 • +10% สำหรับกลุ่มจัดอันดับ Silver

 

ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่เราจะยกขึ้นอธิบาย: ผู้เล่นที่อยู่ในอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 เมื่อฤดูกาลสิ้นสุดลงนั้นพบว่าอยู่ในกลุ่มจัดอับดับ Diamond และ Platinum ตามลำดับ ผู้เล่นที่อยู่ในอันดับที่ 2 จะได้รับชิ้นส่วนอะไหล่ 255,000 ชิ้น (เพิ่มขึ้นอีก 50%) และผู้เล่นที่อยู่ในอันดับที่ 3 จะได้รับชิ้นส่วนอะไหล่ 221,000 ชิ้น (เพิ่มขึ้นอีก 30%)

 

ผู้เล่นที่การจัดอันดับไม่ได้รับการยืนยันเมื่อฤดูกาลสิ้นสุดลงจะไม่ได้รับรางวัลใด ๆ

 

นอกไปจากนี้ผู้เล่นทั้งหมดในกลุ่มจัดอันดับ Platinum และ Diamond (ที่มีการจัดอันดับตั้งแต่ 4,000 แต้มขึ้นไป) จะได้รับรายพรางพิเศษสำหรับยานพาหนะคันโปรดของพวกเขา โดยส่งมอบเข้ายานพาหนะรุ่นที่พวกเขาใช้ในการรบจัดอันดับมากที่สุดตลอดฤดูกาลฤดูใบไม้ผลินี้ หากลายพรางไม่สามารถใช้งานได้กับยานพาหนะคันโปรดของคุณ ลายพรางจะถูกเพิ่มเข้าให้ในยานพาหนะลำดับถัดไปตามจำนวนการรบจัดอันดับ ผู้เข้าร่วมการรบจัดอันดับทั้งหมดจะได้รับเหรียญตราที่ระลึกขึ้นกับผลลัพธ์ที่ทำได้ในฤดูกาลนี้ด้วย

 

t_57heavy.jpgt_62a.jpg


ฤดูกาลฤดูใบไม้ผลิได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้ว เข้าร่วมรบในการรบจัดอันดับ และไต่อันดับบนกระดานจัดอันดับ และเข้าร่วมแย่งชิงรางวัลที่มีค่าเหล่านี้! เคลื่อนผล!


1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users