Jump to content


ชุดสินค้า M4A2E4 Sherman


 • Please log in to reply
No replies to this topic

teysanook #1 Posted 23 December 2017 - 07:08 AM

  Captain

 • Moderator
 • 5380 battles
 • 1,044
 • [T1RKX]
 • Member since:
  03-09-2012

ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 29 ธันวาคม รถถัง M4A2E4 Sherman ที่พวกคุณหลาย ๆ คนอาจจะคุ้นเคยกันดี จะมีให้เลือกซื้อในร้านค้าภายในตัวเกม อย่าพลาดโอกาสนี้ที่จะเติมเต็มชุดสะสมตระกูล Shermans ของคุณด้วยรถถังพิเศษรุ่นนี้

 

ชุดสินค้า M4A2E4 Sherman

รถถังกลางสหรัฐอเมริการะดับ V M4A2E4 Sherman

 • ช่องโรงรถ
 • บัญชีพิเศษจำนวน 30 วัน
 •  ทอง 500 เหรียญ 

 

ราคาชุดสินค้า: 14,99 $.

 

 


ชุดสินค้าพิเศษ M4A2E4 Sherman

รถถังกลางสหรัฐอเมริการะดับ V M4A2E4 Sherman;

 • ช่องโรงรถ
 • บัญชีพิเศษจำนวน 30 วัน
 •  ทอง 4200 เหรียญ 

 

ราคาชุดสินค้า: 22,99 $.

 


ราคาชุดสินค้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภูมิภาคและการตั้งค่าอื่น ๆ ของอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน

 

ภาพจับจากหน้าจอและแผนภาพแสดงคุณลักษณะของรถถัง M4A2E4 Sherman

 

 


1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users