Jump to content


วิธีเลือกใช้งานกระสุนประเภทต่าง ๆ

กระสุน การทำความเสียหาย

 • Please log in to reply
1 reply to this topic

teysanook #1 Posted 12 July 2016 - 09:03 PM

  Captain

 • Member
 • 5400 battles
 • 1,059
 • [T1RKX]
 • Member since:
  03-09-2012

หากพูดถึงเรื่องการทำความเสียหาย สำหรับเกมนี้มีหลายวิธีตั้งแต่ การทำความเสียหายด้วยการยิง การชนและการทำความเสียหายโดยใช้ประโยชน์จากระบบฟิสิกส์ (ผลักตกจากที่สูงหรือผลักดันให้จมน้ำ)

 

ในกระทู้นี้จะขอพูดถึงเรื่องการทำความเสียหายด้วยการยิง

 

กระสุนในเกม World of Tanks Blitz จะแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มตามวิธีการทำความเสียหาย

 

1. กระสุนกลุ่มแรก ทำความเสียหายเมื่อเจาะเกราะได้ ได้แก่

 

- กระสุน AP (เจาะเกราะ) เป็นกระสุนมาตรฐานที่ใช้ในเกมสำหรับรถถังส่วนใหญ่

- กระสุน APCR (เจาะเกราะผสมแบบแข็ง) เป็นกระสุนพิเศษของรถถังส่วนใหญ่ และใช้เป็นกระสุนมาตรฐานสำหรับรถถังระดับสูง

- กระสุน HEAT (ระเบิดแรงสูงต่อต้านรถถัง) พบเป็นกระสุนพิเศษของรถถังจำนวนมาก ข้อดีคือไม่สูญเสียค่าเจาะเกราะไปตามระยะทาง ข้อเสียคือจะมีปัญหาในการทำความเสียหายเมื่อยิงในจุดที่ถือว่าเป็นเกราะกลวง (Spaced Armor) หรือสายพานรถถัง สำหรับเป้าหมายที่ถูกยิง คุณจะได้ยิงเสียงฟู่ของเอฟเฟคท์การทำงานของกระสุน (ซึ่งในความเป็นจริงจะเป็นสารเหลวร้อนที่ถูกฉีดเพื่อเผาเกราะเข้าไป)

 

2. กระสุนกลุ่มที่สอง ทำความเสียหายแม้จะเจาะเกราะได้หรือไม่ได้ก็ตาม ได้แก่

 

- กระสุน HE (ระเบิดแรงสูง) ในรถถังบางคันจะถือว่าเป็นกระสุนมาตรฐาน และสำหรับปืนบางกระบอกจะถูกแนะนำให้ใช้เป็นกระสุนมาตรฐานแม้ว่าจะมีกระสุน AP มาให้ใช้ก็ตาม

- กระสุน HESH (ระเบิดแรงสูงกะเทาะเกราะ) พบได้ในรถถังในสายวิจัยอังกฤษ และเป็นกระสุนพิเศษ คุณสมบัติในด้านการทำความเสียหายนั้นจะเหมือนกระสุน HE ธรรมดาทั่วไป เพียงแต่จะมีค่าเจาะเกราะที่เยอะเป็นพิเศษ (กระสุนนี้ในตัวเกมนั้นไม่ส่งผลให้เกิดการกะเทาะของเกราะด้านในของตัวรถตามที่เป็นในความเป็นจริง)

 

ปัญหาที่พบได้ในการใช้งานกระสุนแต่ละกลุ่ม

 

ปัญหาเมื่อการใช้งานกระสุนนั้นแน่นอนว่าก็ต้องเป็นการที่เมื่อคุณทำการยิงไปตกกระทบเป้าหมายแล้วนั้น กลับไม่เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อค่าความทนทาน (HP) โดยรวมของรถถัง ซึ่งในเกมนี้ได้ยึดถือไว้ว่า เมื่อค่าความทนทานโดยรวมของรถถังเหลือ 0 เมื่อไหร่ รถถังคันนั้นจะถือว่าถูกทำลายและหมดสภาพจากการรบ (ไม่สามารถดำเนินยุทธวิธีต่อไปได้) ส่งผลให้การยิงในแต่ละครั้งแล้วไม่เกิดความเสียหายนั้นมีผลต่อสภาพเกมโดยรวมในทันที

 

กระสุนกลุ่มแรกนั้น หากเจาะเกราะไม่ได้ก็จะไม่เกิดความเสียหายขึ้นเลย ซึ่งจะพบเห็นได้ในกรณีของการเจาะไม่เข้าหรือกระสุนแฉลบออกของ AP และ APCR ส่วน HEAT นั้นจะพบเพียงแค่เจาะไม่เข้า (ไม่มีการแฉลบออก แต่เนื่องจากระบบตรวจพบว่าไม่เกิดความเสียหาย เสียงพากย์อาจจะขึ้นเป็น “กระสุนเด้งออก” ) นอกจากนี้ดั่งที่ได้กล่าวถึงไว้ว่า “ทำความเสียหายเมื่อเจาะเกราะได้” ปัญหาจะอยู่ที่เมื่อพิสูจน์ทราบว่าเจาะเกราะได้ (ในบางครั้งจากเสียงพลรถที่แจ้งไปในแนวทางที่ว่ามีการเจาะเกราะเข้าเกิดขึ้น ทำความเสียหายได้ หรือจากหน้าสถิติผลการรบหลังจบการรบที่ระบุถึงจำนวนกระสุนที่เจาะเข้า) ทำไมจึงไม่เกิดความเสียหายต่อค่าความทนทานโดยรวม (HP) เลย คำถามนี้มีคำตอบได้หลายสาเหตุได้แก่

 

- กระสุนได้เจาะเกราะไปในส่วนที่เป็นเกราะกลวง ซึ่งถือว่าเจาะเกราะเข้าแล้ว เพียงแต่เกราะกลวงนั้นมีความหนามากจนการเจาะเกราะเพื่อทำความเสียหายต่อตัวรถของกระสุนไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เมื่อไปถึงชั้นเกราะที่เป็นเนื้อเกราะของตัวรถ กระสุนทั้ง 3 แบบคือ AP, APCR และ HEAT ก็พบปัญหานี้ได้หมด เพียงแต่ HEAT อาจจะมีปัญหามากกว่า AP หรือ APCR ดังที่กล่าวไปคือมีปัญหาเมื่อยิงโดนเกราะกลวงหรือสายพานรถถัง

- กระสุนนั้นไปโดนชิ้นส่วนภายนอกของรถถังเช่น ปืน ระบบตรวจการณ์ สายพานรถถังและอื่น ๆ ซึ่งแน่นอนว่าระบบนั้นถือว่าเจาะเกราะเข้าและทำความเสียหายต่อความทนทานของชิ้นส่วนไปแล้ว แต่กระสุนไม่ได้หรือไม่สามารถเจาะเกราะเข้าเนื้อเกราะของรถถังได้จึงไม่เกิดความเสียหายต่อความทนทานโดยรวมของรถถังแต่อย่างใด นอกจากนี้ชิ้นส่วนบางอย่างเช่นระบบตรวจการณ์ หรือสายพานรถถังยังนับว่าเป็นเกราะกลวงอีกด้วย

- อื่น ๆ

 

กระสุนกลุ่มที่สองก็เช่นกัน กลไกเมื่อเจาะเกราะเข้าได้นั้นจะไม่มีปัญหาอะไรเลย ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามที่สุ่มได้ แต่ในกรณีที่เจาะเกราะไม่เข้าล่ะจะเกิดอะไรขึ้น (ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ เพราะกระสุน HE มีค่าเจาะเกราะที่ต่ำ) กลไกในการคิดคำนวณความเสียหายนั้นจะมีความซับซ้อนขึ้นทันทีต่างจากกระสุนกลุ่มแรก เมื่อกระสุน HE และ HESH เจาะไม่เข้านั้นคือเกิดการคำนวณความเสียหายขึ้นทันที และในการจะเกิดความเสียหายต่อค่าความทนทานโดยรวมของรถได้นั้นความเสียหายจะถูกคำนวณหักลบด้วยความหนาของเกราะในส่วนที่แรงระเบิดไปกระทบ ส่งผลให้การใช้กระสุน HE ในปืนบางกระบอกและบางกรณีนั้น ความเสียหายที่เกิดต่อความทนทานโดยรวมของรถถัง (HP) นั้นกลับน้อยมากจนไปถึงไม่ส่งผลใด ๆ เลย

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและการเลือกใช้กระสุน

 

สำหรับกระสุนกลุ่มแรกนั้น ผู้ใช้งานควรระมัดระวังและคำนึงถึงค่าเจาะเกราะของกระสุนที่ตัวเองใช้และความหนาจริงของเกราะเป้าหมาย (เมื่อคำนวณรวมมุมของแผ่นเกราะและเกราะเสริมอย่างเกราะกลวงแล้ว)

 

สำหรับกระสุนกลุ่มที่สอง ผู้ใช้งานควรคำนึงถึงตำแหน่งที่กระสุนไปตกกระทบว่าความหนาจริงของเกราะมีมากเกินไปหรือไม่ และแรงระเบิดจะมีรัศมีพอที่จะส่งผลถึงชิ้นส่วนภายในหรือพลรถถังที่ต้องการได้หรือไม่ ทั้งนี้การยิงทำความเสียหายด้วยกระสุนกลุ่มนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องยิงให้โดนตัวรถเสมอไป หากแรงระเบิดของกระสุนที่คุณใช้มีมากพอคุณสามารถยิงให้โดนใกล้บริเวณตัวรถส่วนที่บางเช่น ใต้ท้องรถ บางทีคุณอาจจะทำความเสียหายต่อความทนทานโดยรวมได้มากกว่าการยิงโดนแผ่นเกราะด้านหน้าที่หนาโดยตรง

 

สำหรับปืนบางกระบอกเช่น 10.5 cm Kw.K. L/28 ของ Pz.IV หรือ 10.5 cm Stu.H. 42 L/28 ของ StuG III Ausf. G ถึงแม้จะมีกระสุนเจาะเกราะมาให้ แต่ที่เป็นที่แนะนำกันก็มักจะแนะนำให้ใช้กระสุนระเบิดแรงสูงเสียมากกว่า เนื่องจากกระสุนเจาะเกราะมีค่าเจาะเกราะที่ถือว่าน้อยกว่าทึ่ควรเป็น และกระสุนระเบิดแรงสูงก็ทำความความเสียหายที่สูงพอสมควรเมื่อคำนึงถึงเป้าหมายที่จะเจอ ดังนั้นการเลือกใช้กระสุนควรคำนึงถึงลักษณะพื้นฐานของกระสุนคือค่าเจาะเกราะ กับเป้าหมายที่รถถังคันนั้นจะเจอได้ เพื่อให้การพกพากระสุนเข้าการรบในแต่ละครั้งนั้นมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการรบ

 

คำถามที่พบบ่อย

 

- ในบางครั้ง เมื่อใช้มุมมองการเล็งแบบปราณีตซึ่งจะมีสีบ่งบอกจุดที่จะยิงไม่เข้าเป็นสีแดง แต่เมื่อยิงในจุดที่ไม่มีสี ก็ยังยิงไม่เข้าอยู่ดี ระบบมีปัญหาหรือเปล่า

ไม่ครับ ระบบไม่ได้มีปัญหา เพียงแต่สีบ่งบอกจุดที่จะยิงไม่เข้าซึ่งใช้สีแดงนั้นเป็นเพียงการบ่งบอกคร่าว ๆ  ว่ามีโอกาสสูงที่จะเจาะเข้า ค่าเจาะเกราะที่สุ่มมาในการยิงนัดนั้นอาจจะน้อยเกินไป หรือมุมยิงไม่ดี หรือมุมเกราะของอีกฝ่ายอยู่ในมุมที่ส่งผลให้เกราะมีความหนามากขึ้น ก็ส่งผลให้เจาะเกราะไม่เข้าทำให้ไม่เกิดความเสียหายขึ้นได้

 

- ทำไมความเสียหายที่สุ่มมาได้ถึงได้น้อยกว่าค่าความเสียหายโดยเฉลี่ยที่ระบุไว้ในค่าสถานะของปืน

เพราะค่าที่ที่ระบุไว้ในนั้นคือค่าเฉลี่ย ในเกมนี้ค่าความเสียหายและค่าเจาะเกราะจะมีโอกาสสุ่มอยู่ในช่วง +/- 25% ของค่าเฉลี่ย สำหรับค่าเจาะเกราะและค่าความเสียหายที่ชัดเจนว่าจะสุ่มอยู่ในช่วงใดได้บ้างนั้น ดูได้ในหน้าเติมกระสุนของยานพาหนะนั้น ๆ

 

- กระสุนทองคืออะไร แล้วซื้อได้ด้วยทองเท่านั้นใช่รึเปล่า

กระสุนทองคือชื่อเล่นของกระสุนพิเศษ ในตอนนี้สามารถใช้ทั้งเครดิตและทองในการซื้อมาใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสถานะพิเศษอย่างบัญชีพิเศษแต่อย่างใด

 

(จะมาต่อเรื่อย ๆ ใครมีคำถามสงสัยอะไร ถามมาได้เลยครับ)


Edited by teysanook, 15 July 2016 - 06:35 PM.


pokdeb #2 Posted 14 July 2016 - 06:25 AM

  Corporal

 • Member
 • 40139 battles
 • 24
 • [TH]
 • Member since:
  08-22-2015
:izmena:

Also tagged with กระสุน, การทำความเสียหาย

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users