Jump to content


Giã Lập Màn Hình Đỏ

Lỗi Màn Hình Đỏ

  • Please log in to reply
No replies to this topic

Del_90 #1 Posted 05 June 2016 - 02:25 AM

    Private

  • Member
  • 234 battles
  • 3
  • [KNTL]
  • Member since:
    06-02-2016

Mình cài giã lập vào game thì toàn màu đỏ, có ai giúp mình với.

 


Edited by Del_90, 05 June 2016 - 02:27 AM.

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users