Jump to content


Về việc gỡ bỏ bản đồ Oasis Palms!


  • Please log in to reply
No replies to this topic

Nobita1102 #1 Posted 27 October 2014 - 09:53 AM

    Sergeant

  • Member
  • 377 battles
  • 218
  • Member since:
    11-29-2013

 

Các chỉ huy thân mến,

Chúng tôi có 1 số thông tin liên quan đến việc loại bỏ bản đồ Oasis Palms như sau:

- Bản đồ bị vô hiệu hóa để tối ưu hóa, cải thiện hiệu suất, và cân bằng trò chơi 
- Chúng tôi không có thời gian rõ ràng về việc xuất hiện lại bản đồ này nữa nhưng chúng tôi đang tập trung để đưa nó trở lại trong bản Update 1.4 hoặc 1.5

 


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users