Jump to content


วิธีเปลี่ยนภาษาตัวเกม เพื่อใช้งานภาษาไทยในส่วนของอินเตอร์เฟซเกมและช่องสนทนา

ภาษา ภาษาไทย ฟอนต์ไทย การตั้งค่า อินเตอร์เฟซ ข่องสนทนา

  • Please log in to reply
No replies to this topic

teysanook #1 Posted 04 May 2016 - 08:58 AM

    Captain

  • Member
  • 5479 battles
  • 1,062
  • [T1RKX]
  • Member since:
    03-09-2012

ในการจะปรับให้เมนูหรือข้อความของระบบต่าง ๆ ในตัวเกมเป็นภาษาไทย และใช้งานฟอนต์ภาษาไทยในตัวเกมได้นั้น คุณจะต้องทำการเปลี่ยนภาษาของตัวเกมก่อน โดยมีวิธีดำเนินการดังนี้

 

1. บริเวณมุมซ้ายบนของหน้าจอ จะมีปุ่มที่มีสัญลักษณ์ขีดแนวนอนสามขีดอยู่ กดหรือคลิกที่ปุ่มนั้น จะปรากฏเมนูขึ้น ให้เลื่อนและมองหาแถบที่ระบุว่า "Setting" (มีสัญลักษณ์เป็นรูปเฟือง)

 

Spoiler

 

2. เมื่อกดเข้าไปแล้ว จะขึ้นหน้าต่างการตั้งค่าขึ้นมา ให้กดเลือกแถบ "OTHER" (มีสัญลักษณ์เป็นรูปเฟือง)

 

Spoiler

 

3. การตั้งค่าในส่วนของภาษาตัวเกมนั้นจะอยู่ข้างบนสุด อยู่ในแถวที่ระบุว่า "SET LANGUAGE" ให้กดหรือคลิกที่แถวข้อความนั้น จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เลือกภาษาที่ต้องการ ให้เลื่อนและมองหาตัวเลือก "Thai ไทย" จากนั้นกดหรือคลิกที่ปุ่ม "APPLY"

 

Spoiler

 

4. เมื่อกด "APPLY" แล้วจะขึ้นหน้าต่างถามยืนยันว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนจริง ๆ หรือไม่ เพราะในขั้นตอนการเปลี่ยนนี้ คุณจำเป็นที่จะต้องโหลดเปิดตัวเกมขึ้นใหม่อีกครั้ง (ตัวเกมจะดำเนินการให้เองในส่วนนี้) หากคุณกำลังอยู่ในระหว่างการสนทนาอยู่ ขอแนะนำให้จัดการธุระให้แล้วเสร็จก่อน เพราะข้อความที่สนทนากันก่อนหน้าอาจจะสูญหายเมื่อตัวเกมโหลดเปิดขึ้นใหม่ได้ ถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้ว ให้กดหรือคลิกที่ปุ่ม "CONTINUE" เพื่อดำเนินการต่อ

 

Spoiler

 

5. เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถส่งหรือมองเห็นฟอนต์ภาษาไทยได้แล้วครับAlso tagged with ภาษา, ภาษาไทย, ฟอนต์ไทย, การตั้งค่า, อินเตอร์เฟซ, ข่องสนทนา

1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users