Jump to content


Announcement: Luật chơi của WoT Blitz


Posted by Nobita1102


  Sergeant

 • Member
 • 377 battles
 • 218
 • Member since:
  11-29-2013

Luật chơi của WoT Blitz

Mới cập nhật ngày: Ngày 10 tháng 8 năm 2015

 

1. Giới thiệu

 

1.1.  Luật Chơi này đề ra tiêu chuẩn hành xử do Wargaming World Limited hay Công ty TNHH Trò chơi Chiến tranh Thế giới (sau đây được gọi là "chúng tôi" hoặc "Wargaming") mà ai chơi Thế giới Oanh tạc Xe tăng ("Trò chơi") cũng phải đáp ứng. Mục đích của Luật Chơi này chỉ nhằm bảo vệ người chơi trước hành vi xấu và phá hoại đồng thời đảm bảo cho Trò chơi luôn là môi trường hứng thú cho mọi người chơi.

 

1.2.  Điều rất quan trọng là bạn phải đọc cẩn thận Luật Chơi. Nếu bạn không tuân thủ Luật Chơi này thì chúng tôi có thể hạn chế hoặc tạm ngưng việc bạn sử dụng Trò chơi. Chúng tôi cũng có thể chấm dứt tài khoản Wargaming của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ hành động như vậy khi bạn vi phạm Luật Chơi này và chúng tôi xét thấy cần thiết phải làm thế. Việc chúng tôi hành động đối với sự một cố nào đó là tùy theo tình huống, chẳng hạn như tính nghiệm trọng của sự cố này và các sự cố trước đó. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về những hành động mà chúng tôi có thể thực hiện trong EULACác Điều khoản Dịch vụ.

 

1.3.  Như chúng tôi giải thích trong Các Điều khoản Dịch vụ, bạn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các tín hiệu đăng nhập vào tài khoản Wargaming của mình (tên đăng nhập và mật mã) cùng địa chỉ email của bạn cũng như những tín hiệu nào khác mà bạn sử dụng để vào Trò chơi. Do vậy bạn sẽ chịu trách nhiệm nếu có người nào vi phạm Luật Chơi sử dụng tín hiệu đăng nhập tài khoản Wargaming của bạn (tên đăng nhập và mật mã) và địa chỉ email của bạn cũng như những tín hiệu nào khác mà bạn sử dụng để vào Trò chơi.

 

 2. Các Tên gọi, Hình ảnh và Biểu trưng

 

2.1. Phần này nói về các tên gọi (cho người chơi hoặc phe), nhiệm vụ, hiện thân, hình ảnh và biểu trưng (cho chữ ký hoặc phe) mà bạn sử dụng trong Trò chơi (chúng tôi gọi chung là "Các Tên gọi, Hình ảnh và Biểu trưng").

 

2.2. Bạn không được sử dụng bất cứ Tên gọi, Hình ảnh và Biểu trưng nào nói chung được xem là công kích, chọc tức hoặc không phù hợp đối vớiTrò chơi (mà chúng tôi gọi chung là "Những Tên gọi Cấm").

 

2.3. Các Tên gọi, Hình ảnh và Biểu trưng được xem là Những Tên gọi Cấm nếu chúng:

 

·  chứa đựng hoặc mang tính lăng mạ, tấn công cá nhân, sỉ nhục hoặc quấy rối;

 

·  có tính xúc phạm, phân biệt đối xử hoặc công kích những người tàn tật hoặc ốm đau

;

·  có liên quan đến tình dục, ấu dâm hay lạm dụng tình dục hoặc có tính công kích, hay ám chỉ, đến cơ thể con người hoặc các chức năng của cơ thể;

 

·  mang tính kích động hay bạo lực quá mức hoặc khiêu dâm hay thô tục;

 

·  đề cập đến các chất gây nghiện hay bất hợp pháp hoặc việc sử dụng các chất đó hay các họat động phi pháp nào khác;

 

·  có tính phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc chủ nghĩa hoặc có thể xúc phạm đến bất kỳ nhóm dân tộc, chủng tộc, tôn giáo hoặc sắc tộc (dưới bất kỳ hình thức nào);

 

·   ám chỉ đến uy thế chủng tộc hoặc quốc gia hoặc tuyên truyền sự phân biệt đối xử ở bất cứ dạng nào;

 

·   bao gồm, hoặc có bất kỳ từ ngữ, biểu tượng hoặc ký hiệu liên quan đến Chủ nghĩa Phát xít (bao gồm "1488", "420", "SS" và tên bất kỳ (hay một phần của tên), tín hiệu hoặc đề cập đến bất kỳ nhà lãnh đạo Phát xít nào) hoặc bất kỳ phiên bản cách điệu nào của bất cứ từ ngữ, biểu tượng hoặc ký hiệu đó;

 

·   có chứa các biểu trưng, dấu hiệu, biểu tượng hay con số nào có liên quan bất kỳ đến nhóm hoặc tổ chức nào vi phạm (hay đã vi phạm) pháp luật hoặc quy định về hành xử quốc gia hoặc quốc tế;

 

·   có chứa tên (hay một phần tên) hoặc nhắc đến bất kỳ người nào thường được coi là có (hay đã có) quan hệ rất tiêu cực với bất kỳ hoạt động lịch sử hoặc chính trị (bao gồm bất kỳ người nào đã từng bị một tổ chức quốc tế cáo buộc có tội ác chống lại nhân loại, hoặc người nào thường khuấy động cảm giác đau khổ hay chán ghét hoặc người nào là thành viên của một tổ chức khủng bố hiện hữu);

 

·    bao gồm, hoặc có nhắc một cách tiêu cực đến một nhân vật tôn giáo (như Thiên Chúa, Chúa Giêsu hoặc Allah), văn bản tôn giáo (như Kinh Thánh hay Kinh Coran) hoặc tôn giáo chính thống (như Kitô Giáo, Do Thái Giáo, hay Hồi giáo);

 

·    chứa các từ hoặc chữ viết tắt khiếm nhã;

 

·    bao gồm, hoặc có chứa tên nhãn hiệu thương mại đã đăng ký hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thương mại đã đăng ký;

 

·    gây hiểu lầm hoặc tiêu cực về Wargaming hoặc bất kỳ cán bộ, nhân viên hoặc nhà thầu nào của Wargaming;

 

·    bằng bất cứ cách nào khác trái với EULA, Các Điều khoản Dịch vụ, hoặc luật pháp địa phương; hoặc

 

·    chứa liên kết đến một trang web bao gồm bất cứ tài liệu nào có bản chất như được đề cập trong phần này hoặc được xem là cực kỳ công kích, chọc tức hoặc không thích hợp đối với Trò chơi.

 

2.4.  Danh sách trong mục 2.3 chỉ đơn giản minh họa các loại Tên, Hình ảnh và Biểu trưng sẽ là Những Tên gọi Cấm. Tuy nhiên, đây chỉ là những ví dụ đơn giản và không phải là một danh sách đầy đủ.

 

2.5   Nếu bạn sử dụng những Tên, Hình ảnh và Biểu trưng mà chúng tôi xét thấy là Những Tên gọi Cấm, thì chúng tôi có thể:

 

·    xóa, cập nhật hoặc sửa đổi những Tên, Hình ảnh và Biểu trưng đó theo cách mà chúng tôi xét thấy cần thiết; và

 

·    hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt việc bạn sử dụng Trò chơi hoặc thậm chí chấm dứt tài khoản Wargaming của bạn như đã nêu trong EULACác Điều khoản Dịch vụ.

 

3. Trò chơi, Tán gẫu về Trò chơi và Các Kênh

 

3.1.  Khi sử dụng Trò chơi, tán gẫu về trò chơi và các kênh trò chơi, bạn không được làm bất cứ điều gì mà nói chung được xem là công kích, chọc tức hoặc không thích hợp đối với Trò chơi (mà chúng tôi gọi chung là "Cấm Sử dụng").

 

3.2.  Cấm Sử dụng bao gồm:

 

·    chửi thề, thô tục hoặc ngôn ngữ không phù hợp khác một cách quá đáng;

 

·    đánh máy theo cách để cố qua mặt bộ lọc kiểm duyệt;

 

·    lăng mạ, tấn công cá nhân, lạm dụng hoặc quấy rối;

 

·    có bất kỳ nhận xét gì có tính phân biệt chủng tộc hay dân tộc chủ nghĩa có thể xúc phạm đến bất kỳ quốc gia, chủng tộc, nhóm tôn giáo hay sắc tộc nào; 

 

·    có bất kỳ ám chỉ gì đến uy thế chủng tộc hay quốc gia hoặc bất kỳ ám chỉ phân biệt đối xử nào khác;

 

·    gửi thư rác hoặc tin nhắn vô nghĩa (bao gồm sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi quá nhiều kết quả trận đấu);

 

·    yêu cầu hoặc nài xin bất kỳ sự hỗ trợ tài chính (hoặc liên quan đến tài chính) bằng bất cứ cách nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc yêu cầu người chơi khác chuyển tiền thật đến chiếc ví ảo hoặc chuyển khoản tín dụng hoặc vàng của Trò chơi);

 

·    quảng cáo hoặc đề nghị việc chuyển nhượng, bán hoặc sử dụng tài khoản Wargaming;

 

·    chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của người chơi khác hoặc bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận trước của người đó;

 

·    đăng lời vu khống hoặc thông tin sai về người chơi khác hoặc bất kỳ người nào khác;

 

·    cố gắng để có được thông tin từ người chơi khác về tài khoản của Wargaming của họ hoặc cố để có được bất kỳ thông tin nào bằng cách moi móc hoặc lừa dối;

 

·    bất cứ điều gì thô tục, phân biệt chủng tộc, lạm dụng hay phi pháp hoặc gửi liên kết đến trang web có chứa tài liệu như vậy hoặc cung cấp thông tin hay tài liệu liên quan đến bất kỳ hoạt động phi pháp nào, bao gồm (nhưng không giới hạn) các loại thuốc bất hợp pháp và đồ uống có cồn;

 

·    bất cứ điều gì liên quan đến nội dung chưa được phát hành, gian lận, xâm nhập, virút máy tính hoặc các chương trình độc hại có liên quan đến Trò chơi hoặc gửi liên kết đến trang web có chứa bất kỳ tài liệu nào như vậy;

 

·    bất cứ điều gì liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng tài khoản Wargaming, vàng, tín dụng, mã khuyến mại của Trò chơi hoặc thực hiện việc xóa bỏ chênh lệch hoặc gửi liên kết đến trang web có chứa bất kỳ tài liệu nào như vậy;

 

·    đe dọa phá hủy xe của người chơi trong đội của bạn hoặc tiết lộ vị trí của xe của người chơi trong đội mình cho người chơi trong nhóm đối thủ biết (bất kể mối đe dọa đó đã được thực hiện hay chưa);

 

·    cố gắng gian lận hoặc cố tình cản trở bất kỳ hoạt động nào trong Trò chơi;

 

·    đe dọa bất kỳ người chơi nào khác hoặc bất kỳ cán bộ, nhân viên hoặc nhà thầu nào của Wargaming;

 

·    quảng cáo hoặc quảng bá hàng hóa hay các dịch vụ khác (trừ trường hợp quy định rõ ràng trong phần 3.4 dưới đây);

 

·    đề cập hoặc quảng bá bất kỳ trò chơi nào mà không được Wargaming cung cấp (trừ khi và ở mức độ có liên quan trực tiếp đến việc thảo luận về lịch sử quân sự);

 

·    đề cập một cách tiêu cực đến bất kỳ nhân vật tôn giáo hay chính trị nào hoặc bất cứ điều gì có thể xúc phạm đến bất kỳ nhóm quốc gia, dân tộc, tôn giáo hay chủng tộc nào;

 

·    đề cập (rõ ràng hoặc ngụ ý) về bất kỳ quản trị viên hoặc hòa giải viên nào của Trò chơi;

 

·    làm trái với EULA hoặc Các Điều khoản Dịch vụ hay bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc cố gắng khuyến khích hay xúi giục người chơi khác làm như vậy;

 

·    tạo ra hoặc cố gắng tạo ra nhóm hay cộng đồng các người chơi với tên gọi là một Tên gọi Cấm hoặc trái với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào;

 

 

 

 

 

 

 

 • đưa thông tin (phát biểu, từ ngữ, biểu tượng, v.v.) vì mục đích ngăn cản một người chơi trước chủ đề được thảo luận (gửi tới tấp), chẳng hạn như liên tục đưa ra các phát biểu tương tự (hơn 1 phát biểu tương tự trong một phút); đưa ra các phát biểu vô nghĩa; cố ý lắp đầy cuộc tán gẫu về trò chơi hoặc các kênh trò chơi bằng những phát biểu tương tự; gửi quá nhiều thông báo tuyển dụng cho trung đội (hơn 1 thông báo trong 5 phút);

 • thảo luận về các cơ hội và phương pháp làm tổn hại Trò chơi, các nguồn tài liệu liên quan, Wargaming hoặc những người chơi;

 • thảo luận về các vấn đề chính trị đương thời để cố tình khiêu khích xung đột;

 • xúc phạm Wargaming hoặc các đại diện của họ, thảo luận về những hành động của họ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp;

 • mọi hình thức khiêu khích cũng như xui khiến cho các cầu thủ vi phạm EULA hoặc Các Điều khoản Dịch vụ. Hành động khiêu khích có thể bao gồm việc đưa ra thông tin cũng như có hành động xui khiến cho những người chơi khác thực hiện vi phạm đó;

 • đưa ra phát biểu có chứa biểu trưng, biểu tượng, huy hiệu hoặc những con số có liên quan đến bất kỳ nhóm hoặc tổ chức nào có vi phạm (hay đã vi phạm) luật pháp quốc gia hoặc quốc tế hoặc các quy định về hành xử, chẳng hạn như sử dụng từ ngữ, biểu tượng hoặc ký hiệu có liên quan đến Phát xít (bao gồm "1488", "420", "SS" và bất kỳ tên (hay một phần tên), tín hiệu hay đề cập đến bất kỳ nhà lãnh đạo Phát xít nào) hoặc bất kỳ phiên bản cách điệu nào của bất cứ từ ngữ, biểu tượng hay ký hiệu đó; hoặc

·  vi phạm bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế hay các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ người nào, tiết lộ các thông tin mật của Wargaming hay bất kỳ người nào hoặc vi phạm quyền riêng tư hay công khai của bất kỳ người nào hay quyền sở hữu của bất cứ ai.

 

3.3.  Trò chơi có bật bộ lọc kiểm duyệt. Tuy nhiên, sự tồn tại của bộ lọc này không hề ảnh hưởng đến quy định được nêu ra trong mục 3.1 hoặc biện minh cho bất kỳ vi phạm (hoặc cố tình vi phạm) nào đối với luật chơi này.

 

      3.4.  Bạn có thể sử dụng phần tán gẫu trò chơi và các kênh trò chơi để thành lập một trung đội, một nhóm liên kết và                          một phe trong Trò chơi. Tuy nhiên, bất kỳ thông điệp nào cũng phải:

 

·   chứa không quá 3 dòng trong một cửa sổ tán gẫu chuẩn; và

·   được đăng không quá một lần mỗi 15 phút trong cuộc tán gẫu ở nhà để xe hoặc một lần trong bất kỳ trận chiến nào.

 

3.5.  Nếu bạn biết có sự tồn tại hoặc hiện diện của bất kỳ nội dung nào về gian lận, xâm lấn, vi rút máy tính hoặc các chương trình độc hại chưa được phát hành có liên quan đến Trò chơi, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật Wargaming tại [chèn địa chỉ email].

 

4. Hành vi Ứng xử Không Phù hợp

 

          4.1.  Khi tham gia vào một trận chiến, bạn không được cố ý:

 

·  làm hỏng xe của người chơi trong cùng một đội ("làm thiệt hại đến đội"); hoặc

 

·  phá hủy xe của người chơi trong cùng một đội ("tiêu diệt đội"); hoặc

 

·  chặn xe của người chơi trong cùng một đội (có nghĩa là chặn phía trước và phía sau chiếc xe đó). Những khiếu nại về hành vi không phù hợp đó phải được gửi đến Wargaming sử dụng hệ thống yêu cầu mà bất kỳ người chơi nào ở trận chiến trong Trò chơi đều có thể truy cập; hoặc

 

·  chống' xe của người chơi trong cùng một đội (có nghĩa là chặn một bên của chiếc xe khi phía bên kia của chiếc xe đó đang đứng trước một chướng ngại vật cố định nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế không cho chiếc xe đó di chuyển tự do). Những khiếu nại về hành vi không phù hợp đó phải được gửi đến Wargaming sử dụng hệ thống yêu cầu mà bất kỳ người chơi nào ở trận chiến trong Trò chơi đều có thể truy cập; hoặc

 

·   thông báo cho người chơi trong nhóm đối thủ biết vị trí xe của người chơi trong đội của mình (ví dụ như bằng cách sử dụng phương thức tán gẫu hoặc trò chuyện trong trận chiến). Những khiếu nại về hành vi không phù hợp như vậy phải được gửi đến Wargaming sử dụng hệ thống yêu cầu mà bất kỳ người chơi nào ở trận chiến trong Trò chơi đều có thể truy cập; hoặc

 

·   sử dụng các chương trình tự động, công cụ đọc viết, gõ ký tự, ghi bàn phím và nhấp chuột hoặc bất kỳ phương pháp tương tự khác để tích lũy tín dụng và kinh nghiệm mà không cần tham gia tích cực vào trận chiến ("gian lận tự động"); hoặc

 

 • sử dụng các bộ điều khiển trò chơi và các thiết bị đầu vào khác nhau trong Trò chơi (chuột, bàn phím cũng như tải Trò chơi trên máy vi tính thông qua chương trình mô phỏng, v.v.) trừ bộ điều khiển trò chơi chính thức cho nền tảng di động và những công cụ tương tự khác của thiết bị chơi trò chơi loại ¾;

 

·   tỏ ra có hành vi thụ động (hòa bình chủ nghĩa) đối với những người chơi của đội đối thủ; hoặc

 

·   tỏ ra có hành vi phi thể thao ở dạng khác mà quản trị viên nhận thấy được, chẳng hạn như dàn xếp các trận chiến nhằm mục đích đạt được các kết quả thống kê mà khó có thể đạt được bằng cách khác và/ hoặc san bằng tài sản ảo nhanh hơn.

 

5. Không được đưa vào hoặc đăng bất kỳ thông tin nào trong Trò chơi nhằm mục đích để có được quyền truy cập vào các tài khoản và dữ liệu cá nhân của những người chơi khác cũng như nhằm thực hiện các hoạt động tài chính, bao gồm gian lận điện tử. Những hành động bị cấm đó bao gồm nhưng không giới hạn:

 

 • đưa tài liệu tham khảo của Trò chơi vào nguồn (các trang) tài liệu của bên thứ ba giả dạng là nguồn tài liệu chính thức của Trò chơi;

 

 • giả dạng là Wargaming gửi email cá nhân tới những người chơi yêu cầu họ chia sẻ thông tin đăng nhập và mật khẩu;

 

 • giả dạng là Wargaming gửi email cá nhân tới những người chơi yêu cầu tải và/ hoặc cài đặt phần mềm;

 

 • phân phối của bất kỳ thông tin có thể gây tổn hại đến bất kỳ người chơi nào hoặc Wargaming;

 

 • giả vờ là đại diện của Wargaming.

 

6. Không được thực hiện bất cứ việc tuyên truyền trực tiếp hoặc gián tiếp nào về các loại thuốc kích thích hoặc thức uống có cồn bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể gây ra sự thèm muốn sử dụng các chất đó.

 

7. Không được đưa bất kỳ phát ngôn tình dục hoặc thông tin trong Trò chơi hoặc các nguồn tài liệu khác liên quan đến Trò chơi. Những phát ngôn và thông tin như vậy bao gồm nhưng không giới hạn:

 

 • những tài liệu tình dục và khiêu dâm;

 

 • sử dụng những hình ảnh trẻ em và tạo ra giọng nói vì mục đích khiêu dâm;

 

 • những tài liệu có chứa các hành vi quấy rối tình dục.

 

8. Không được phân phối thông tin về Trò chơi và các nguồn tài liệu khác liên quan cũng như về các kế hoạch phát triển Trò chơi mà Wargaming xem là thông tin mật. Thông tin mật bao gồm thông tin không được công bố như thông tin chính thức hoặc thông cáo báo chí trên các nguồn chính thức.

 

9. Nếu người chơi vi phạm bất kỳ điều khoản nào nêu ở đây, Wargaming có thể, theo EULACác Điều khoản Dịch vụ, tạm ngưng cho người chơi sử dụng phương tiện tán gẫu trò chơi hoặc truy cập vào tài khoản Wargaming, Trò chơi hoặc Diễn đàn Trò chơi trong một thời gian ngắn hoặc dài hoặc chấm dứt hoàn toàn tài khoản Wargaming tùy theo mức độ vi phạm và xem xét hành vi đó có phải là tái phạm không. Nếu những hạn chế được áp dụng cho người chơi là thành viên cao cấp, thời hạn cho thành viên cao cấp sẽ không được kéo dài một thời gian, trong giai đoạn đó người chơi kể trên sẽ không được sử dụng trò chơi do những hạn chế đã được áp dụng. Bất kỳ thông tin nào mà người chơi đưa ra vi phạm những Luật Chơi này, pháp luật, quyền lợi của những người chơi khác hoặc Wargaming đều có thể bị Wargaming xóa bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

 

10. Tự động thi hành đối với việc gây thiệt hại và tiêu diệt đội

 

10.1.  Trò chơi có hệ thống tự động tích cực kiểm tra nhật ký trận chiến để xác định những người chơi cố ý tham gia vào việc gây thiệt hại và tiêu diệt đội ("Kẻ Hủy hoại Trận chiến"). (Hệ thống này được gọi là "Hệ thống Báo cáo Chống Tiêu diệt Đội Tự động" Automated Anti-TK Reporting System)

 

10.2.   Hệ thống Báo cáo Chống Tiêu diệt Đội Tự động hoạt động trên các nguyên tắc chung sau đây:

 

·   Hệ thống Báo cáo Chống Tiêu diệt Đội Tự động phân tích nhật ký trận chiến trong một khoảng thời gian, thường là vài ngày, để xác định những sự cố gây thiệt hại và tiêu diệt đội trong khoảng thời gian đó;

 

·   những tính toán được Hệ thống Báo cáo Chống Tiêu diệt Đội Tự động sử dụng khá phức tạp nhưng yếu tố chính của việc tính toán này là tỷ lệ giữa tổng số sự cố gây thiệt hại và tiêu diệt đội được người chơi thực hiện trong thời gian phân tích và tổng số xe của các người chơi trong nhóm đối thủ bị người chơi đó phá hủy trong khoảng thời gian đó;

 

·   nếu tỷ lệ này vượt quá một ngưỡng giá trị cố định thì Hệ thống Báo cáo Chống Tiêu diệt Đội Tự động sẽ xác định người chơi tương ứng là Kẻ Phá hoại Trận chiến, vì mục tiêu chính của người chơi có vẻ như nhằm để gây thiệt hại và tiêu diệt đội, chứ không phải để phá hủy xe của những người chơi trong đội đối thủ;

 

·   với mục đích tính toán tỷ lệ này, Hệ thống Báo cáo Chống Tiêu diệt Đội Tự động sẽ chỉ bao gồm những trận chiến trong đó xảy ra sự việc gây thiệt hại và tiêu diệt đội; và

 

·    tỷ lệ này đã được thiết lập ở mức độ đủ cao để xem xét việc gây thiệt hại và tiêu diệt đội ngẫu nhiên thỉnh thoảng xảy ra trong các trận chiến.

 

10.3.  Nếu xác định được người chơi là Kẻ Phá hoại Trận chiến thì Hệ thống Báo cáo Chống Tiêu diệt Đội Tự động sẽ tự động thực hiện hành động sau:

 

·  trong lần đầu tiên, Hệ thống Báo cáo Chống Tiêu diệt Đội Tự động sẽ cho tạm ngưng tài khoản Wargaming của Kẻ Phá hoại Trận chiến trong 3 ngày;

 

·   trong lần thứ hai, Hệ thống Báo cáo Chống Tiêu diệt Đội Tự động sẽ cho tạm ngưng tài khoản Wargaming Kẻ Phá hoại Trận chiến trong 10 ngày;

 

10.4  Nếu xác định được người chơi là Kẻ Phá hoại Trận chiến đến lần thứ ba hoặc lần nào sau đó, Wargaming có thể hoặc cho tạm ngưng tài khoản Wargaming của người chơi đó thêm 10 ngày nữa hoặc đóng tài khoản Wargaming của người chơi đó.

 

10.5  Hệ thống Báo cáo Chống Tiêu diệt Đội Tự động đã được thử nghiệm rộng rãi và chính xác điều chỉnh để xem xét các trường hợp khác nhau có thể phát sinh. Wargaming sẽ không phản hồi trước bất kỳ khiếu nại nào đối với hoạt động của Hệ thống Báo cáo Chống Tiêu diệt Đội Tự động và xem xét bất cứ khiếu nại nào đối với việc tạm ngưng hoặc đóng tài khoản Wargaming của người chơi đã bị xác định là Kẻ Phá hoại Trận chiến.

 

11. Hành động thực thi đối với việc gian lận tự động

 

11.1.  Trò chơi có hệ thống tự động tích cực kiểm tra nhật ký trận chiến để xác định những người chơi sử dụng các chương trình tự động, công cụ đọc viết, gõ ký tự, ghi bàn phím và nhấp chuột hoặc bất kỳ phương pháp tương tự nào khác để tích lũy tín dụng và kinh nghiệm mà không cần tham gia tích cực vào trận chiến ("Phần mềm Gian lận"). (Hệ thống này được gọi là "Hệ thống Tự Báo cáo Chống Cài Chương trình Tự động" Automated Anti-Bot Reporting System).

 

11.2.   Hệ thống Tự Báo cáo Chống Cài Chương trình Tự động là công cụ dẫn dắt để giúp Wargaming xác định người chơi sử dụng Phần mềm Gian lận. Tuy nhiên, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của Wargaming đánh giá thông tin mà Hệ thống Tự Báo cáo Chống Cài Chương trình Tự động cung cấp đồng thời cũng tiến hành phân tích riêng về nhật ký trận chiến. Đặc biệt, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của Wargaming sẽ xem xét các tình huống phức tạp hơn để cố gắng đảm bảo rằng những người chơi sử dụng Phần mềm Gian lận được xác định một cách chính xác.

 

11.3.   Nếu Wargaming tin rằng người chơi đang sử dụng Phần mềm Gian lận thì Wargaming có thể kiểm soát tài khoản Wargaming của người chơi đó để điều tra tài khoản Wargaming và nhật ký trận chiến đó một cách chi tiết hơn. Nếu Wargaming kiểm soát tài khoản Wargaming của người chơi thì Wargaming sẽ gửi email thông báo cho người chơi đó đến địa chỉ email mà người chơi đó đã cho trong tài khoản Wargaming của mình.

 

      11.4.  Nếu Wargaming xác định rằng người chơi đã sử dụng Phần mềm Gian lận vào một lần duy nhất hoặc một số ít lần                 trong một khoảng thời gian ngắn thì Wargaming có thể:

 

·   cho tạm ngưng tài khoản Wargaming của người chơi đó trong khoảng thời gian từ 3 đến 10 ngày, tùy theo bao nhiêu lần và mức độ mà người chơi đó đã sử dụng Phần mềm Gian lận; và

 

·   loại bỏ khỏi tài khoản Wargaming đó mọi quyền lợi (chẳng hạn như xe, những thành tích, quỹ, các khoản tín dụng và nghiên cứu) mà người chơi dường như đã đạt được trước đó ngoại trừ các xe tăng cao cấp, hàng cao cấp, vỏ cao cấp, 'vàng' cùng các vật dụng cao cấp khác và tài sản.

 

        11.5.  Wargaming có thể đóng tài khoản Wargaming của bất kỳ người chơi nào:

 

(a)  có tài khoản Wargaming trước đây đã bị Wargaming cho tạm ngưng trong mục 11.4 và Wargaming sau đó xác định người này đã sử dụng Phần mềm Gian lận vào một dịp khác nữa; hoặc

 

(b)   Wargaming xác định người này đã sử dụng Phần mềm Gian lận một cách trắng trợn hoặc nhiều lần.

 

             11.6  Wargaming có thể, tùy theo quyết định riêng của mình, mở lại tài khoản Wargaming mà mình đã đóng theo mục 11.5.               Tuy nhiên, trước khi làm như vậy, Wargaming sẽ loại bỏ khỏi tài khoản Wargaming đó mọi quyền lợi (chẳng hạn như xe,                 những thành tích, quỹ, các khoản tín dụng và nghiên cứu) mà người chơi dường như đã đạt được trước đó ngoại trừ các               xe tăng cao cấp, hàng cao cấp, vỏ cao cấp, 'vàng' cùng các vật dụng cao cấp khác và tài sản.

 

12. Thoả thuận giữa các thành viên trong phe

 

12.1. Các lãnh đạo phe, những đại biểu và cán bộ của phe đó có quyền quyết định và có trách nhiệm trong việc lựa chọn các thành viên của phe cũng như bổ nhiệm cán bộ của phe mình. Do đó, các lãnh đạo phe, những đại biểu và cán bộ của phe nên thực hiện quyết định này một cách cẩn thận, đặc biệt là khi bổ nhiệm một thành viên trong phe đến một văn phòng quan trọng (chẳng hạn như có trách nhiệm về kho bạc của phe mình).

 

12.2. Wargaming không chịu trách nhiệm về mối quan hệ giữa những người chơi trong một phe và sẽ không tham gia vào các thỏa thuận giữa các thành viên trong phe. Nếu có bất kỳ sự bất đồng nào giữa các người chơi trong phe thì những người chơi có trách nhiệm giải quyết sự khác biệt giữa họ một cách thân thiện. Wargaming sẽ không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ hoặc thông tin nào liên quan đến mọi sự bất đồng như thế kể cả các nhật ký về kho bạc (và các chi tiết tương tự).

 

13. Ngôn ngữ Chính thức

 

13.1.  Ngôn ngữ chính thức của Trò chơi là tiếng Anh. Ngoại trừ theo quy định tại mục 13.2 và 13.3, những người chơi không được sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh nói chung và trong các buổi tán gẫu bên lể giữa các thành viên. Tuy nhiên người chơi cũng nên khoan dung với những người chơi nào không thông thạo tiếng Anh.

 

13.2.  Ngôn ngữ ưa thích để trò chuyện trong trận chiến cũng là tiếng Anh. Tuy nhiên, người chơi có thể sử dụng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trong các cuộc trò chuyện tại trận chiến.

 

13.3.  Trò chơi có các kênh được thiết lập cho các ngôn ngữ khác nhau để những người chơi muốn giao tiếp với nhau bằng các ngôn ngữ này.

 

13.4.   Mặc dù ngôn ngữ chính thức của Trò chơi là tiếng Anh, bất kỳ thông tin liên lạc nào bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh cũng phải tuân theo Luật Chơi. Do đó, người chơi phải tuân theo mọi Luật Chơi bất kể họ sử dụng ngôn ngữ nào.

 

14. CÁC QUY ĐỊNH VỀ CLAN TRONG WORLD OF TANKS BLITZ

Dưới đây là các quy định đối với việc tạo, gia nhập và quản lý một Clan trong World of Tanks Blitz. Các quy định về clan là một phần của Luật chơi Game này.

 

Vui lòng chú ý rằng các quy định và giới hạn này không bao hàm được hết mọi hành vi lạm dụng hay vi phạm.

 

 1. Bạn phải trả một khoản phí để đăng ký clan. Phí sẽ tự động trừ vào tài khoản của người tạo ngay lúc đăng ký.
 2. Số lượng thành viên của một Clan không được quá 50 người.
 3. Tên của Clan bao gồm tên đầy đủ và tag (tên rút gọn).
 4. Tên Clan đầy đủ có thể chứa các ký tự thường hoặc in hoa thuộc bảng chữ cái Latin, Kirin (Cyrillic) và những chữ cái của quốc gia khác; khoảng trắng, số, gạch nối (-) và gạch dưới (_).
 5. Tên đầy đủ của Clan phải gồm 2-25 ký tự.
 6. Tag của Clan chỉ có thể chứa các những ký tự Latin viết hoa, dấu gạch nối (-), gạch dưới (_), và số.
 7. Tag phải dài từ 2 đến 5 ký tự.
 8. Cả tên đầy đủ và tag phải là độc nhất trong dự án. Trong quá trình xác nhận tên không phân biệt viết hoa và viết thường.
 9. Người tạo Clan có thể thêm Khẩu hiệu tại ô tương ứng. Khẩu hiệu của Clan có thể chứa các ký tự thường hoặc in hoa thuộc bảng chữ cái Latin, Kirin (Cyrillic) và những chữ cái của quốc gia khác; khoảng trắng, số, gạch nối (-) và gạch dưới (_). Độ dài tối đa của Khẩu hiệu Clan là 100 ký tự. Phải điền phần khẩu hiệu này để có thể thực hiện tiếp.
 10. Người tạo Clan có thể nhập Mô tả trong ô tương ứng. Mô tả Clan có thể chứa các ký tự thường hoặc in hoa thuộc bảng chữ cái Latin, Kirin (Cyrillic) và những chữ cái của quốc gia khác; khoảng trắng, số, gạch nối (-) và gạch dưới (_). Độ dài tối đa của Mô tả Clan là 1000 ký tự.
 11. Tên đầy đủ, tên rút gọn, các khẩu hiệu và mô tả của Clan không được phép:
 • Rõ ràng hoặc trực tiếp liên quan đến bất kỳ tổ chức, nhân vật chính trị, lịch sử, bao gồm cả những kẻ đã bị xét xử về các tội ác chống lại loài người mà khi nhắc đến đều khơi dậy phản ứng tiêu cực cho đại đa số người nghe, hoặc bất kỳ đại diện hay tên của các tổ chức khủng bố, kể cả những tổ chức đang hoạt động. Ví dụ vi phạm: Các biểu tượng, tên rút gọn của Phát xít dưới bất kỳ dạng nào, như "SS", cũng như ký tự nhận dạng, tên, họ của các nhân vật Phát xít.
 • Có chứa ngụ ý, ám chỉ, bóng gió về sức mạnh tối thượng của một quốc gia hoặc chủng tộc, cũng như tuyên truyền về vấn đề phân biệt đối xử dưới mọi cấp độ
 • Ám chỉ bất kỳ hình thức sỉ nhục hay tục tĩu, khiêu dâm
 • Liên quan đến ấu dâm, tàn tật hay hậu quả của việc quấy rối
 • Lăng mạ, sỉ nhục một chủng tộc hoặc nhóm tôn giáo nhất định dưới mọi hình thức
 • Liên quan trực tiếp hoặc ám chỉ rõ ràng tới hành vi giao cấu hoặc bạo lực
 • Quảng cáo, tuyên truyền hoặc sử dụng rõ ràng hay trực tiếp các chất gây nghiện, rượu bia
 • Chứa những yếu tố đã được bảo vệ bản quyền hoặc đăng ký dấu thương mại, dù là một phần hay toàn bộ
 • Chứa thông tin có thể dẫn đến việc hiểu sai, lầm tưởng đây là Clan của đội ngũ Quản trị
 • Chứa các cụm từ, biểu hiện hay chữ viết tắt tục tĩu
 • Vi phạm các điều khoản trong Thỏa thuận Bản quyền giữa Người chơi và Đơn vị Quản lý Dự án dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả luật pháp được ban hành bởi quốc gia của Dự án
 • Có chứa liên kết tới các tài nguyên Internet khác, ngoại trừ nguồn tham khảo của Dự án hoặc những tài nguyên đã được chấp nhận bởi đội ngũ Quản trị.

Cả tên đầy đủ, tag (tên rút gọn), khẩu hiệu và mô tả của Clan đều không được vi phạm các điều trên.

 1. Các thành viên Quản trị Dự án sẽ giám sát, đảm bảo người chơi tuân thủ đúng quy định và có hành động cụ thể đối với các vi phạm. Những Clan có tên, khẩu hiệu sai luật có thể sẽ bị giải tán mà không hoàn lại phí đăng ký. Bên quản lý cũng có quyền, nhưng không bắt buộc, cho phép Clan có 24 giờ để sửa đổi sai phạm.
 2. Mọi hành vi vi phạm các Quy định này đều đồng nghĩa với việc vi phạm Thỏa thuận Người dùng hoặc những điều khoản quản lý trò chơi tương ứng khác, làm cơ sở ban hành các hình thức trừng phạt người tạo Clan hoặc bất kỳ ai đang giữ quyền quản trị Clan.

 

15. Báo cáo và Liên hệ với Chúng tôi

 

Nếu bạn muốn báo cáo về việc người chơi khác vi phạm trong trò chơi, xin vui lòng nhấn vào nút Hỗ trợ nhóm trong Trò chơi để nộp báo cáo của bạn.

 

Vui lòng truy cập vào [chèn một liên kết] để biết thêm thông tin.

 

Nếu bạn có thắc mắc, khiếu nại hoặc ý kiến nào liên quan đến các Luật Chơi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [chèn địa chỉ email].